0 · Com fer el tràmit
1 · Identificació de la comunicació rebuda
2 · Descàrrega dels rebuts no domiciliats