0 · Com fer el tràmit
1 · Identificació del deute
2 · Resultat del pagament