Català   Castellano
Skip Navigation Links
Tràmits per internet

INICI / Domiciliació bancària de rebuts - Alta nova
      1/4  Com fer el tràmit

Serveix per donar d'alta la domiciliació bancària d'un tribut, de manera que el pagament periòdic del rebut es faci directament a través d'un càrrec al compte.

Atenció: L'alta de la domiciliació tindrà efectes pel pròxim rebut que s'emeti (sempre que es demani amb una antelació mínima de 15 dies a l'inici del periode de pagament en voluntària del tribut). Cal que tingueu a mà el codi IBAN del compte bancari


Requisits per donar d'alta la domiciliació d'un rebut:

 

1. S'ha de tractar d'un rebut d'un tribut periòdic, és a dir, d'un deute que es pagui periòdicament, normalment cada any o cada semestre.

Per exemple: l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), Taxa d'Escombraries, Aigua, Clavegueres, Cambra de Comerç, etc. No es pot domiciliar el pagament de la Plusvàlua (Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) perquè no és un tribut periòdic.

2. Per tal que tingui vigència per la següent cobrança del rebut, s'ha de demanar amb una antelació mínima de 15 dies a l'inici de la cobrança. Consulteu el calendari de cobrança.

3. L’OAGRTL ha de tenir delegada la recaptació en voluntària del rebut. Consulteu si el vostre municipi té delegada la recaptació fent clic aquí.

4. No es pot pagar per domiciliació bancària les liquidacions d'ingrés directe ni dels deutes que es troben en període executiu de pagament (recàrrec).Com fer el tràmit per internet:


No cal disposar de certificat digital. La sol·licitud de domiciliació es realitza en tres passos:

1r. Identificar el rebut que voleu domiciliar. Cal que tingueu a mà l'últim rebut.

2n. Emplenar les dades del formulari: dades del sol·licitant i del compte bancari (codi IBAN)

3r. Imprimir el justificant que us facilitarà l’OAGRTL. Més informació:


Consulteu el calendari de cobrança i les dates de càrrec al compte dels rebut domiciliats. A partir del 2010, els rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i de l'IBI-Característiques especials es paguen de forma fraccionada en tres terminis, sense cap cost addicional pel contribuent.


La domiciliació d’un rebut té validesa de forma indefinida fins que no es modifiqui, s'elimini o bé no sigui atesa per l’entitat bancària per qualsevol causa.


Trobareu més informació a l'apartat de
Preguntes Freqüents d'aquest mateix web.Altres formes de fer el tràmit: feu click aquí.

Continuar
      2/4  Identificació del deute
      3/4  Domiciliar
      4/4  Resultat de la domiciliació
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici    Avís legal    Navegabilitat    Accessibilitat    Contacte