Català   Castellano
Skip Navigation Links
Tràmits per internet

INICI / Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
      1/7  Com fer el tràmit
      2/7  Identificació del municipi i benefici fiscal
      3/7  Dades del sol·licitant
      4/7  Indicació de la referència cadastral
      5/7  Acreditació documental del compliment de les condicions per gaudir de benefici fiscal
      6/7  Sol·licitud
      7/7  Justificant
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici    Avís legal    Navegabilitat    Accessibilitat    Contacte