Català   Castellano
Skip Navigation Links
Tràmits per internet

INICI / Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
      1/6  Com fer el tràmit
      2/6  Identificació de l'activitat
      3/6  Dades de l'interessat
      4/6  Indicació del benefici fistal que es demana i acreditació documental del compliment de les condicions
      5/6  Sol·licitud
      6/6  Justificant
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici    Avís legal    Navegabilitat    Accessibilitat    Contacte