Català   Castellano
Skip Navigation Links
Tràmits per internet

INICI / Transmissions a titol lucratiu per causa de mort
      1/6  Com fer el tràmit
      2/6  Identificació de la transmissió i l'immoble/s
      3/6  Dades de l'interessat
      4/6  Acreditació documental del compliment de les condicions per gaudir de benefici fiscal
      5/6  Sol·licitud
      6/6  Justificant
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici    Avís legal    Navegabilitat    Accessibilitat    Contacte